Ola. Son Melisa Silva, psicóloga colexiada con formación específica en sexoloxía. Desde o meu centro sanitario ofrezo servizos de terapia psicosexolóxica e educación sexual nun espazo adaptable, seguro e tranquilo. A miña maneira de traballar e de estar no mundo fundaméntase na igualdade e o amor á diversidade desde a terapia afirmativa. Sustentabilidade, respecto e compaixón cara ás persoas e a contorna.